Voorlopig rijbewijs M36-M18-M12 (categorie B)

Voor wie?

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen categorie B kan je een voorlopig rijbewijs M36 of M18 aanvragen. Het voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat je toelaat om in België op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen categorie B.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je deelnemen aan het praktisch rijexamen.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider)

 • Je bent minimum 17 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 36 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider)

 • Je bent minimum 18 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Je hebt 20 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (met bekwaamheidsattest).
 • Er mogen maximum 2 passagiers meerijden die voldoen aan de voorwaarden van begeleider.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 18 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M36.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider)

 • Je bent al houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheid minder dan 3 jaar geleden is verstreken.
 • Je theoretisch rijexamen is nog geldig (maximum 3 jaar geldig). Zo niet, moet je eerst opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.
 • Je hebt 6 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (getuigschrift van onderricht). Deze lessen moet je volgen nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M36 of M18 is verstreken.
 • Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Je moet geen stage meer volgen. Je kan dus meteen het praktisch rijexamen afleggen wanneer je in het bezit bent van het voorlopig rijbewijs.

Stageattest (bijlage 4)

 • Na het verstrijken van de einddatum van het voorlopig rijbewijs (zonder al geslaagd te zijn voor het praktische examen) kan je een stageattest krijgen.
 • Het voorlopig rijbewijs in kwestie moet worden ingeleverd bij de dienst Rijbewijzen om het attest te verkrijgen.
 • Het stageattest bewijst dat je houder was van een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid is verlopen. Dit attest heb je nodig wanneer je vervolgens het praktische rijexamen wil afleggen met de rijschool zonder houder te zijn van een nieuw voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden voor de begeleider(s):

 • Ten minste 8 jaar houder van de categorie B.
 • De voorbije drie jaar geen rijverbod hebben gehad.
 • Het voorbije jaar geen begeleider geweest zijn voor een andere kandidaat. Dit verbod geldt niet voor je eigen partner, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, pleegkinderen of die van je partner.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • Formulier ‘aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ afgeleverd door het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend;
 • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs M18);
 • Getuigschrift van onderricht afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs M12);
 • Je huidig voorlopig rijbewijs (indien van toepassing);
 • Attest van verlies of diefstal afgeleverd door de Politie (indien van toepassing);
 • De begeleiders moeten niet aanwezig zijn maar zij moeten dan wel het aanvraagformulier volledig hebben ingevuld en ondertekend. Je moet wel een kopie van hun identiteitskaart kunnen voorleggen. Opgelet! Als de aanvraag wordt afgedrukt aan het loket (bijv.: bij wisselen, schrappen of toevoegen van begeleiders) moeten wel alle begeleiders aanwezig zijn.
 • 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen indien de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Bedrag

 • € 27,35
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Afhandeling

Na 6 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie

Iemand anders kan je voorlopig rijbewijs afhalen maar enkel met een volmacht en een kopie van je identiteitskaart. Dit geldt ook voor minderjarigen wiens rijbewijs wordt afgehaald door één van de ouders.

Je moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden na je aanvraag afhalen. Daarna wordt het vernietigd.

Meer info

Nuttige info om je voor te bereiden op het rijexamen vind je via www.mijnrijbewijsb.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be