Voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE (model 3)

Nieuw model

De voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd (vanaf 09.12.2019).De lay-out is aangepast en kreegmodernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing is daardoor gevoelig kleiner gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen.

Je kan je voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE (model 3) aanvragen bij de dienst Rijbewijzen. Het is 1 jaar geldig.

Voorwaarden

 • Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.
 • Zonder autorijschool, vrije begeleiding.

Voorwaarden begeleider: 

 • Minimum 24 jaar oud.
 • Ten minste 6 jaar houder van een rijbewijs voor dezelfde categorie.
 • De laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen.
 • Als de persoon al begeleider (geweest) is voor een andere persoon, is er een wachttijd van 1 jaar vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op dat voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of deze van de wettige partner.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak categorie AM/A1/A2/A/BE

Afspraak maken

Afspraak categorie C/D/CE/DE

Afspraak maken

Afspraak model 3

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • Aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen (behalve voor cat. A-, A).

Indien van toepassing:

 • Attest praktijklessen van een erkende rijschool.
 • Rijgeschiktheidsattest.

Bedrag

 • € 26,55
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Afhandeling

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie. Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd.

Iemand anders kan je rijbewijs afhalen met een volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je, na afspraak, een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be