Voorlopig rijbewijs categorie B

Nieuw model

De voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd (vanaf 09.12.2019). De lay-out is aangepast en kreeg modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing is daardoor gevoelig kleiner gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen.

Theoretisch examen

Je kan het theoretische examen afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Een voorafgaande theoretische rijopleiding is niet vereist. Na het slagen voor het theoretisch examen volgt een stageperiode van minstens drie maanden op basis van een voorlopig rijbewijs. 

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je deelnemen aan het praktische rijexamen.

Voorwaarden

A. Voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider)

Voorwaarden voor de aanvraag:

 • Je vraagt het voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.
 • Je bent minimum 18 jaar oud.
 • Geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan 3 jaar geleden.
 • Attest 20 uur praktijklessen van een erkende rijschool.
 • Max. 2 passagiers die minstens 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf.

Het voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider) kan niet verlengd worden.

B. Voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider)

Voorwaarden voor de aanvraag:

 • Je vraagt het voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.
 • Je bent minimum 17 jaar oud.
 • Geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan 3 jaar geleden.
 • Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Er mag bijgevolg geen bijkomende passagier meerijden.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Houder van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar.
 • In de laatste drie jaar geen rijverbod opgelopen.
 • Als de persoon al begeleider (geweest) is voor een andere persoon, is er een wachttijd van 1 jaar vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op dat voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of deze van de wettige partner.
 • Een begeleidersattest is sinds 12 maart 2020 niet langer verplicht om begeleider te kunnen zijn.

Het voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider) kan niet verlengd worden.

C. Voorlopig rijbewijs 12 maanden (met begeleider en getuigschrift van onderricht)

Voor kandidaten waarvan het vorige voorlopig rijbewijs 36 maanden of 18 maanden niet meer geldig is en die de wachttijd van 3 jaar zitten.

Voorwaarden voor de aanvraag:

 • het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd;
 • de kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van zijn vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider vermeld;
 • de stage wordt geacht vervuld te zijn onder dekking van het vorige voorlopig rijbewijs;
 • de kandidaat blijft vrij om ook met stageattest het rijexamen af te leggen. Dit examen wordt dan afgelegd met de rijschool.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart. 
 • Aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen.
 • De begeleider moet aanwezig zijn met zijn identiteitskaart of een kopie van de identiteitskaart van de begeleider moet worden voorgelegd.
 • Het bekwaamheidsattest, afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs 18 maanden).
 • Je pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van de elektronische identiteitskaart. Is die foto niet meer recent of gelijkend, dan breng je 1 pasfoto van max. 6 maanden oud conform de ICAO-normen (Voor meer informatie over deze normen, klik hier) mee. 

Bedrag

 • € 26,55
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Afhandeling

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie. Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd.

Iemand anders kan je rijbewijs afhalen met een volmacht en een kopie van je identiteitskaart. Dit geldt ook voor minderjarigen wiens rijbewijs wordt afgehaald door één van de ouders.

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je, na afspraak, een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Meer info

Nuttige info om je voor te bereiden op het rijexamen vind je op:

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be