Voorschriften verkiezingscampagne

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus voor verkiezingen voor gewest- en gemeenschapsparlementen, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement.

Om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren, vaardigde de provinciegouverneur een politiebesluit uit.

Het besluit bepaalt onder andere het volgende:

  • De sperperiode voor de verkiezingsuitgaven vangt aan op datum van vrijdag 9 februari 2024 en eindigt op zondag 9 juni 2024. Vanaf dan is het verboden om geschenken of gadgets te verspreiden, of gebruik te maken van commerciële reclameborden of affiches of niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m2.
  • Het is verboden om propaganda als opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of gebruik te maken van hedendaagse publiciteitsvormen zoals projectietools (laser, beamers bijvoorbeeld), hogedrukreinigers en sjablonen op het openbaar domein.
  • Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde.
  • Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten.
  • Er mag geen campagne gevoerd worden tussen 22.00 en 07.00 uur tot en met 8 juni 2024. Vanaf 8 juni 2024 mag er geen campagne gevoerd worden.
  • Tenslotte legt het besluit de regels voor de verkiezingsdag vast.

De volledige tekst van het politiebesluit vind je hier.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 22 januari 2024 om geen gemeentelijke aanplakborden voor verkiezingsaffiches te voorzien, en dit voor zowel de verkiezingen van 9 juni 2024 als deze van 13 oktober 2024.

Info over verkiezingspubliciteit langs gewestwegen lees je in deze brief van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be