Participatie opmaak masterplan vrijetijdssite Zellik

Het gemeentebestuur gunde op 24 april de studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de vrijetijdssite in Zellik aan architectenbureaus AREAL en BRUT die voor deze opdracht samenwerken.

Er wordt een masterplan opgemaakt voor de zone gelegen tussen de Kloosterstraat, Nachtegaallaan, Molenbos, R0, Brusselsesteenweg en de Frans Timmermansstraat.

Het gemeentebestuur wil graag luisteren naar jouw ideeën en mening over deze site en input krijgen op het voorstel van het studiebureau. Daarom organiseert het bestuur een onlineparticipatie waaraan je tot en met 2 augustus 2020 kan deelnemen

Ik neem deel aan de onlinebevraging

Een papieren versie van de bevraging ligt ter beschikking in de bib van Asse en Zellik en aan de infobalie in het gemeentehuis. Bezorg ons het ingevulde exemplaar ten laatste op 2 augustus terug.

Naast de onlinebevraging is een antennegroep met stakeholders uit Zellik opgericht. De groep kwam op 25 juni een eerste keer samen om het masterplan van de site te bespreken.

Met de opmaak van dit masterplan wenst het bestuur de ruimtelijke kwaliteit van het gebied sterk te verhogen. De inrichting van een grote groene publieke ruimte in een deel van de aangeduide zone is één van de belangrijkste doelen. In deze groene zone willen we een buitenruimte creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben we ook oog voor publieke beweegvriendelijke ruimte waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en sporten op een informele manier. Een goede mix van rustige plekken, gecombineerd met speel- en beweegzones moet elke Zellikenaar prikkelen om buiten te komen.

Gepubliceerd op woensdag 1 juli 2020 17.16 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be