Vrijwilligersverzekering (gratis)

De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk zorgt voor een betere bescherming van de vrijwilliger. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt nu ook een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle vrijwilligers. Zo loopt niemand het risico op te moeten draaien voor de financiële gevolgen van zijn engagement.

Met middelen van de Nationale Loterij wordt een polis aangeboden die alle activiteiten dekt die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten beschouwd worden. Zowel burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen werden hierin opgenomen.

De polis dekt maximaal 100 vrijwilligersdagen per organisatie, per jaar en per vrijwilliger (bijv. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers die zich 1 dag inzetten of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). De verzekering is vooral bedoeld om occasionele of tijdelijke activiteiten te verzekeren.

De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Procedure

Deel 1: Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie

  • Maak een afspraak met de loketmedewerker vrijwilligerswerk, T 02 452 80 67, vrijwilligerswerk@asse.be
  • Vul samen met de loketmedewerker het aanvraagformulier in;
  • Op basis van de gegevens uit het aanvraagformulier adviseert het gemeentebestuur en beslist de provincie of je organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering;
  • Organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de activiteiten te verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij;
  • Doe tijdig je aanvraag! Hou er rekening mee dat er 6 weken kunnen liggen tussen het tijdstip van je aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie aan jou wordt meegedeeld.

Deel 2: Aangifte activiteiten

  • In geval van erkenning kan de vrijwilligersorganisatie haar activiteiten doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract heeft afgesloten, namelijk Belfius;
  • Geef je activiteiten aan via de formulieren die je van de provincie ontving. Je vindt meer informatie op de website van Belfius;
  • De aangifte van de activiteit bij Belfius gebeurt ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de activiteit;
  • Belfius bezorgt je een bevestiging van ontvangst en laat je ook tijdig weten of jouw activiteit aanvaard wordt.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking.

- Ons wijkcomité kreeg 100 vrijwilligersdagen. Wij organiseren op zaterdag een wijkbarbecue waaraan 20 vrijwilligers meewerken. Ik doe een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij voor deze activiteit waarbij ik 20 vrijwilligersdagen doorgeef. Onze organisatie heeft nog 80 vrijwilligersdagen over.

- Ons actiecomité heeft momenteel 60 vrijwilligersdagen over. Wij organiseren op zaterdag een benefietfuif. Op vrijdag komen er 10 vrijwilligers de tent optrekken en alles klaarzetten. Op zaterdag zijn er 30 vrijwilligers aanwezig en op zondag komen er 15 helpen om op te ruimen. Ik doe een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij voor deze activiteit waarbij ik voor vrijdag, zaterdag en zondag respectievelijk 10, 30 en 15 vrijwilligersdagen doorgeef. Onze organisatie heeft nog 5 vrijwilligersdagen over.

Meer info

Brochure 'Beter verzekerd?'

Met de nieuwe brochure Beter verzekerd? willen we het werkveld op een zo eenvoudig mogelijke manier informeren over deze niet zo eenvoudige materie. Daarom bulkt de brochure niet van juridisch taalgebruik, er wordt niet steeds verwezen naar wetteksten, uitvoeringsbesluiten of rechtspraak en je wordt niet geconfronteerd met mogelijke tegengestelde meningen of interpretaties.

Er wordt gepoogd om de begrippen zo duidelijk mogelijk te verklaren en de impact van de vrijwilligerswet op de dagelijkse werking van de organisaties te lichten.

Wens je een brochure? Contacteer de dienst Beleidsondersteuning, T 02 452 80 67, vrijwilligers@asse.be 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be