Wanneer moet ik een volmacht geven?

Voor EU-onderdanen die geregistreerd werden en voor Belgische kiezers geldt er opkomstplicht.

In bepaalde omstandigheden kan je echter als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je moet in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem of haar een volmacht te geven.

Overzicht van de redenen waarom je een volmacht kan geven en wat de bijhorende attesten zijn:

 

Reden Welk attest heb je nodig? Wie geeft dit attest? Bezoek aan het gemeentehuis nodig?
medische redenen (bv. ziekte of handicap) een medisch attest van een dokter (deze mag zelf geen kandidaat zijn) Nee
beroeps- of dienstredenen (zowel binnen- als buitenland) Een attest van de werkgever dat je om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen je werkgever Nee
je bent in het buitenland samen met iemand van je gezin die daar moet werken een attest van de werkgever dat een persoon van je gezin om beroeps- of dienstredenen in het buitenland is de werkgever Nee
je bent (gezinslid van) een schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest van uitoefening van een beroep de infobalie van het gemeentehuis Ja
vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, …) een attest van vrijheidsbeneming de directie van de inrichting waar je je bevindt Nee
je geloofsovertuiging een attest van geloofsovertuiging de religieuze overheid Nee
studieredenen een studieattest de directie van je onderwijsinstelling Nee
Vakantie in het buitenland (met bewijsstukken: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, ...) uiterlijk op 25 mei 2019 aan te vragen: volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen de infobalie van het gemeentehuis Ja
Vakantie in het buitenland (zonder bewijsstukken) uiterlijk op 25 mei 2019 aan te vragen: verklaring op erewoord de infobalie van het gemeentehuis Ja 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be