Warmteactieplan

Tijdens de zomer kan het erg warm worden. In de toekomst zal dit nog vaker gebeuren door de klimaatopwarming. Warm weer is leuk, maar brengt ook heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Niet alleen is er een grote groep mensen met milde gezondheidseffecten op warme dagen, ook het sterftecijfer piekt dan. Kwetsbare groepen zoals kinderen, sociaal ge├»soleerde en ouderen worden het meest getroffen.

Het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 bevat niet alleen maatregelen om klimaatverandering te bestrijden, maar ook adaptatiemaatregelen en een hoofdstuk over noodmaatregelen, omdat we weten dat de effecten van de klimaatverandering, zoals hittestress, droogte en wateroverlast, alsmaar vaker aanwezig zijn. Daarom stelden we een warmteactieplan op.

Informeren en preventie

We baseerden ons op het sjabloon van de Vlaamse overheid. Net als het Vlaams Warmteactieplan schetst het gemeentelijk plan hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en de professionals die met hen werken - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Bestaande en nieuwe acties komen aan bod.

Het plan biedt ook richtlijnen aan professionals voor preventieve acties om gezondheidseffecten als gevolg van hitte te voorkomen, met een onderscheid tussen waakzaamheids- en waarschuwingsfasen. Bovendien omvat het plan acties met betrekking tot ons eigen personeelsbeleid en onderzoeken we welke koele ruimtes beschikbaar kunnen worden gesteld tijdens hittegolven.

Het gemeentelijke warmteactieplan kan je hieronder downloaden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be