Wat als ik te laat ben om een volmacht te geven / aan niemand een volmacht kan geven?

Als je niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft, ben je wettelijk niet in orde.

Wij raden je in dat geval aan om volgende documenten te bezorgen om je afwezigheid zo goed mogelijk te verantwoorden:

  • je oproepingsbrief,
  • het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen of een brief waarin je die reden uitlegt en waarbij je de brief ondertekent.

Als je je in het buitenland bevindt en je geen bewijsstuk(ken) kan verzamelen om aan te tonen dat je daar in het buitenland bent, vraag je ter plaatse een bewijs van verblijf aan, afgeleverd door de plaatselijke overheid, politiekantoor, ...

Deze documenten kan je, zonder afspraak en tijdens de openingsuren, aan de infobalie van het gemeentehuis afgeven. Je kan deze op de dag van de verkiezingen ook laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar je moet stemmen. Deze documenten worden vervolgens bezorgd aan de vrederechter, die zal oordelen of je (on)wettig afwezig was. 

Meer info vind je hier.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be