Wat kan je zelf doen? Beschermingsmaatregelen

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er in ons land een aantal maatregelen van kracht. Deze werden verstrengd op woensdag 17 maart 2020 en gelden tot en met 3 mei 2020. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom vragen we aan iedereen om aandacht te besteden aan zijn persoonlijke hygiëne en het sociaal contact met anderen te beperken. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare personen, dit zijn onder andere personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Door de nodige maatregelen te nemen, kunnen we een verhoging van het aantal besmette personen zo veel mogelijk beperken in de volgende weken. Deze maatregelen hebben geen onmiddellijk effect op wie al ziek of besmet is, maar verminderen aanzienlijk de kans op het doorgeven van het virus aan anderen. We willen vooral contacten vermijden tussen personen die normaal niet met elkaar in contact komen.

Richtlijnen

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Beperk het sociaal contact met anderen.
  • Hou voldoende afstand.
  • Geef geen kussen, knuffels of handen als je iemand begroet.
  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi hem weg in een afsluitbare vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

Lees meer op www.info-coronavirus.be/nl/.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be