Waterkwaliteit

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. De VMM:

  • meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water;
  • beheert watersystemen;
  • int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning;
  • adviseert over milieuvergunningen;
  • zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringsinfrastructuur.

Meer info vind je op hun website

Het Geoloket waterkwaliteit bevat kaarten met gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater, de waterbodem en lozingen in het water.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be