Werkliedencentrale

Een deel van de 'openbare werken' wordt uitgevoerd door de gemeentelijke diensten zelf. Hiervoor zijn 5 buitendiensten van de gemeentelijke werkliedencentrale actief:

  • De wegendienst staat in voor het onderhoud van de wegen, trottoirs, fietspaden, riolen en waterlopen, rioolaansluitingen en werken in opdracht van het gemeentebestuur (bv. aanleg van parkings, fietsenstallingen, ...);
  • De groendienst onderhoudt alle openbaar groen (beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, …);
  • De reinigingsdienst staat in voor de ophaling van zwerfvuil, uitbating van de containerparken, het proper houden van het openbaar domein en de gemeentelijke gebouwen;
  • De dienst gebouwen staat in voor werken aan de gemeentelijke gebouwen (onderhoud, herstelling, schrijnwerkerij, schilderwerken, ...);
  • De dienst logistiek en dispatching staat in voor de bevoorrading van de andere buitendiensten en de gebruikers van de verschillende gemeentegebouwen, het busvervoer voor gemeentescholen en jeugdkampen, de uitleen van materiaal (bv. tafels, stoelen, podiumelementen, ...).

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be