Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoonst afleggen voor de dienst Burgerlijke Stand, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Naast de registratie van wettelijke samenwoonst is het ook raadzaam om dit vast te laten leggen bij een notaris (notarieel samenlevingscontract).

De wettelijke samenwoonst eindigt:

  • als een van de partners overlijdt;
  • bij opzegging ervan na onderlinge toestemming;
  • bij eenzijdige opzegging door een van de partijen. De partner die de verklaring aflegt, is verantwoordelijk voor de kosten van de deurwaarder die vervolgens de verklaring bekendmaakt aan de andere partner.

Voor wie?

  • Wettelijke samenwoonst is mogelijk voor alle ongehuwde, samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.
  • Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst. Als de partners niet in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit, neem je best eerst contact op met de dienst Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

  • In dezelfde woning samenwonen (de beide partners hoeven niet op hetzelfde adres gevestigd te zijn).
  • Juridisch bekwaam zijn om een contract af te sluiten.
  • Ongehuwd zijn.
  • Niet wettelijk samenwonen met iemand anders.

Procedure

Een verklaring tot wettelijke samenwoonst afleggen met een volmacht is niet mogelijk. Beide partners moeten de verklaring samen afleggen. Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

De identiteitskaarten van beide partners.

Alle Belgische akten worden door de gemeente zelf aangevraagd. Belgen die in het buitenland gehuwd en gescheiden zijn, moeten wel nog de nodige documenten meebrengen. Welke documenten nodig zijn, is afhankelijk van de situatie waarin de personen zich bevinden. Neem contact op met de dienst Burgerlijke stand voor meer informatie.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt de verklaring opgenomen in het bevolkingsregister. Je krijgt een registratiebewijs mee naar huis.

Attest van wettelijke samenwoonst

Een attest van wettelijke samenwoonst kan je nadien aanvragen via bevolking@asse.be of via ons e-loket

Meer info

Op de website van de Nederlandstalige notarissen vind je meer informatie over het verschil tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en huwen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be