Wie mag in Asse stemmen?

Ik ben Belg en woon in Asse

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • op 13/10 2024 ben je +18 jaar;
  • je hebt stemrecht en bent niet uitgesloten of geschorst;
  • je bent uiterlijk op 1 augustus 2024 Belg geworden;
  • je bent uiterlijk op 1 augustus 2024 officieel in Asse komen wonen.

Ik ben niet-Belg en woon in Asse

Je moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • je bent geregistreerd als kiezer voor gemeenteraadsverkiezingen. Dit deed je uiterlijk op 31 juli 2024. Meer info over deze registratie;
  • op 13/10 2024 ben je +18 jaar;
  • je hebt stemrecht en bent niet uitgesloten of geschorst;
  • je bent Europeaan, bent uiterlijk op 1 augustus 2024 officieel in Asse komen wonen en staat ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet.
  • Je bent niet EU-burger, woont al minstens 5 jaar ononderbroken in Asse en staat ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Je kan niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Meer info hierover lees je hier.

Ik ben Belg en woon in het buitenland

Je kan niet stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Kiezerslijst raadplegen

Denk je dat je aan de opgesomde voorwaarden voldoet en twijfel je of je wel op de kiezerslijst staat? De kiezerslijst ligt op het gemeentehuis ter inzage van 1 augustus 2024 tot en met 1 oktober 2024.

Iedereen die ten onrechte is ingeschreven, geschrapt of weggelaten op de kiezerslijst, kan hiertegen beroep aantekenen volgens artikel 1bis §3 van de Gemeentekieswet. Neem hiervoor contact op met de dienst Bevolking.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be