Wie mag stemmen in Asse?

Ik ben Belg en woon in Asse

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • op 9 juni 2024 ben je +18 jaar;
 • je hebt stemrecht en bent niet uitgesloten of geschorst;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 Belg geworden;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 officieel in Asse komen wonen.

Ben je op 9 juni 2024 +16 jaar en –18 jaar? Dan kan je enkel stemmen voor het Europees Parlement en niet voor het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ik ben Belg en woon in het buitenland

Ik ben Belg en woon binnen de Europese Unie

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je hebt je ingeschreven als kiezer voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en/of voor het Europees Parlement (om te kunnen stemmen op de kandidaten op Belgische lijsten) in een Belgische consulaire post. Dit deed je uiterlijk op 29 februari 2024. Meer info over deze registratie lees je hier;
 • op 9 juni 2024 ben je +16 jaar;
 • je hebt stemrecht en bent niet uitgesloten of geschorst;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 Belg geworden;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 officieel ingeschreven in een consulaire post van een Europees land;
 • je koos er bij je registratie voor om persoonlijk in Asse te komen stemmen. Asse is met andere woorden je gemeente van aanhechting.

Ik ben Belg en woon buiten de Europese Unie

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je hebt je ingeschreven als kiezer voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en/of voor het Europees Parlement in een Belgische consulaire post. Dit deed je uiterlijk op 29 februari 2024. Meer info over deze registratie lees je hier;
 • op 9 juni 2024 ben je +16 jaar;
 • je hebt stemrecht en je bent niet uitgesloten of geschorst;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 Belg geworden;
 • je bent uiterlijk op 1 april 2024 officieel ingeschreven in een consulaire post van een niet-Europees land;
 • je koos er bij je registratie voor om persoonlijk in Asse te komen stemmen. Asse is met andere woorden je gemeente van aanhechting.

Ik ben EU-burger en woon in Asse

Je moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • je bent geregistreerd als kiezer voor het Europees parlement om te kunnen stemmen in Asse en op de kandidaten op Belgische lijsten. Dit deed je uiterlijk op 31 maart 2024. Meer info over deze registratie lees je hier;
 • op 9 juni 2024 ben je +16 jaar
 • je hebt stemrecht en bent niet uitgesloten of geschorst;
 • je kreeg uiterlijk op 1 april 2024 de nationaliteit van een land van de Europese Unie;
 • je kwam uiterlijk op 1 april 2024 officieel in Asse wonen.

Ik ben niet EU-burger en woon in Asse

Je kan niet stemmen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Vlaams Parlement. Je kan je wel registreren als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Meer info hierover lees je hier.

Online registratie

Kiezerslijst raadplegen

Denk je dat je aan de opgesomde voorwaarden voldoet en twijfel je of je wel op de kiezerslijst staat? De kiezerslijst ligt op het gemeentehuis ter inzage van 1 april 2024 tot en met 28 mei 2024.

Iedereen die ten onrechte is ingeschreven, geschrapt of weggelaten op de kiezerslijst, kan hiertegen beroep aantekenen volgens artikel 18 en volgende van de Algemene Kieswet. Neem hiervoor contact op met de dienst Bevolking.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be