Wijkagent / wijkinspecteur

Een wijkveiligheidsteam bestaat uit een of meer wijkinspecteurs, gemeenschapswachten, gemeentediensten en andere diensten van de lokale politie van de AMOW-zone.

Takenpakket wijkinspecteur:

 • Een aanspreekpunt vormen voor de burger.
 • Een netwerk van sleutelfiguren uitbouwen binnen de wijk.
 • Preventief toezicht houden inzake verkeer en overlast en bemiddelen waar nodig.
 • Occasioneel toezicht houden aan scholen, op markten, in stationsomgevingen, …
 • Gepast gevolg geven aan klachten en bezwaarschriften en doorverwijzen naar de correcte instellingen en hulpverleningsorganisaties.
 • Conflicten tussen buurtbewoners opsporen en ze helpen oplossen door proactief en bemiddelend op te treden.
 • Informatie verspreiden over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, …
 • Deelnemen aan overlegfora binnen de wijk.
 • Zijn of haar rol binnen het politielandschap verduidelijken tijdens wijkvergaderingen.
 • Toezicht houden op signalisatie en onderhoud van het openbaar domein.
 • Slachtofferhulp bieden waar nodig.
 • Administratieve taken vervullen: domiciliërings- en moraliteitsonderzoeken, onderzoeken i.v.m. vreemdelingenwetgeving, …
 • Gerechtelijke stukken afhandelen.
 • Deurwaarders bijstaan.

Wie is jouw wijkinspecteur?

Wil je weten wie je wijkinspecteur is?

Neem een kijkje op de website van politiezone AMOW

Wil jouw groep of vereniging graag meer weten over de werking van de lokale politie? Vraag de presentatie 'Ken je wijk-veiligheidsketen' aan bij de wijkwerking en ontdek zo heel wat interessante informatie. Contacteer Elke Willemse via T 02 466 18 03 of elke.willemse@asse.be

Digitale probleembox

Heb je een vraag, suggestie of opmerking voor onze dienst Integrale Veiligheid, politie of wijkagent? Laat het ons weten via onze digitale probleembox!

Ik heb een vraag/suggestie/opmerking

Meer info

Wijkwerking Asse
Hoofdcommissariaat
Z.5 Mollem 230, 1730 Asse
T 02 452 50 05
F 02 456 08 71
wijkasse@amow.be

Wijkwerking Zellik
Centrum voor Integrale Veiligheid
Brusselsesteenweg 551, 1731 Zellik
M 0476 97 51 06
F 02 465 15 72
wijkzellik@amow.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be