Woonbegeleiding

Heb je moeite om een betaalbare woning te vinden of de huur(waarborg) te betalen? Ben je dakloos of heb je andere vragen rond wonen? Maak een afspraak bij de dienst Wonen in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en zoekt mee naar een oplossing. 

Op deze pagina

Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Afhankelijk van de problematiek kan de huurder geholpen worden door de dienst Wonen van OCMW Asse of de Huurdersbond.

Noodopvang 

Zware tegenslag kan voor een noodsituatie zorgen.
Een ongeval, uithuiszetting, brand of overstroming kunnen tot noodsituaties leiden en ervoor zorgen dat je tijdelijk dakloos bent. 

De dienst Wonen kan je in deze situatie misschien helpen en gaat samen met jou en je gezin op zoek naar een noodwoning, in afwachting van een definitieve oplossing.

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

De sociale dienst van het Sociaal huis staat ook in voor het LOI. Het LOI biedt materiële opvang aan asielzoekers of erkende vluchtelingen, die worden toegewezen aan de gemeente Asse door Fedasil.

Huurwaarborg

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat je, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

Hulp bij de betaling van je huurwaarborg

Kan je jouw huurwaarborg niet betalen? Dan kan je contact opnemen met de dienst Wonen. Via een sociaal onderzoek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor financiële hulp bij jouw huurwaarborg. 

Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • gunstig advies na het sociaal onderzoek;
  • de huurprijs dient in verhouding te zijn met het gezinsinkomen;
  • de verleende financiële hulp kan later teruggevorderd worden (het maandelijks terug te betalen bedrag is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager).

Sociale (huur)woning

Hulp nodig in de zoektocht naar een woning? 
Hulp nodig bij het aanvragen van een sociale woning?

Maak een afspraak. De dienst Wonen helpt je graag verder. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be