Woonzorgcentrum en kortverblijf Hingeheem

Woonzorgcentrum Hingeheem verwelkomt zorgbehoevende ouderen. Een vertrouwde thuis achterlaten is moeilijk maar het uitgebreid team van medewerkers gaat tot het uiterste om bewoners hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

Woonzorgcentrum Hingeheem biedt plaats aan 88 bewoners voor een vast verblijf. Er zijn 16 kamers voorbehouden voor de afdeling ouderen met dementieproblemen.

Tarief vanaf 1 juni 2023

  • 74,24 euro voor inwoners van Asse

  • 133,67 euro voor een echtpaar inwoners van Asse

  • 84,59 euro voor niet-inwoners van de gemeente Asse

  • 156,98 euro voor een echtpaar niet-inwoners van Asse

De dagprijs omvat een kamer met aangepast meubilair, lichamelijke verzorging, verpleegkundige verstrekkingen, was en strijk van linnen en persoonsgebonden kledij, onderhoud van de kamer, toiletartikelen, incontinentiemateriaal, maaltijden, drank bij de maaltijden, dieet- en sondevoeding, bewegingsactiviteiten, het gebruik van fitnesstoestellen, bibliotheek, animatie en verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke basis. Recht op interne paramedische zorg zoals kinesitherapie en logopedie wordt bepaald op basis van de geldende richtlijnen van het Agentschap Zorg.

De hierna vermelde diensten en leveringen zijn niet inbegrepen in de dagprijs: gebruik van televisie en televisie-abonnement, dokters- en apotheekkosten, verzorgingsmateriaal niet gedekt door het RIZIV, labo-onderzoeken, hospitalisatiekosten, pedicure, medisch en persoonlijk vervoer, kapster, telefonie, mutualiteitsbijdragen en andere persoonlijke onkosten.

Het gebruik van de televisie met opnamemogelijkheid en terugkijktelevisie wordt aangerekend aan 1 euro per dag. Dit omvat het gebruik, onderhoud, herstel of wissel bij defect van het toestel, alsook de software waarbij zowel terugkijktelevisie als opname van programma’s mogelijk is bovenop het grote aantal zenders. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname) worden er geen kosten aangerekend.

Hoe kan u zich inschrijven?

Een aanvraag tot opname gebeurt via een persoonlijk gesprek met de sociale dienst en met de volledige instemming van de kandidaat-bewoner. U kan hiervoor een afspraak maken met de sociale dienst van het woonzorgcentrum. De noodzakelijke gegevens over de fysieke, psychische, sociale, financiële en familiale situatie van de aanvrager worden verzameld. De sociale dienst overlegt elke aanvraag tot opname met het multidisciplinair team.

Elke kandidaat-bewoner kan zich inschrijven op de wachtlijst. Op het moment dat er een kamer vrij komt, neemt de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum contact op met de kandidaat-bewoner die aan de beurt is. Er wordt een huisbezoek ingepland.

Wat brengt u mee bij uw inschrijving?

  • Identiteitskaart
  • Kleefvignetten van de mutualiteit
  • Medisch dossier (medisch attest Katz schaal, medicatiefiche)
  • Bewijs aansluiting bij de zorgkas
  • Bewijs inkomsten pensioen

Infobrochure

U vindt alle uitgebreide informatie in de brochure van het woonzorgcentrum. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be