Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de vroegere 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden' (THAB). 

Het bedrag is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen.

Voor wie?

 • je bent hulpbehoevend en
 • je bent 65 jaar of ouder en
 • je hebt een beperkt inkomen

Procedure

Je kan een zorgbudget als volgt aanvragen:

 • bij je zorgkas
 • bij je ziekenfonds/mutualiteit

 • via de dienst Sociale Zaken. Als je niet persoonlijk kan komen, kan je aan iemand anders vragen om de aanvraag te doen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • De naam en het adres van je huisarts 
 • Je identiteitskaart
 • Je bankrekeningnummer
 • Een overzicht van je spaargelden en eventuele beleggingen
 • indien je de aanvraag voor iemand anders indient: de contactgegevens van deze persoon en een volmacht (enkel nodig indien er al een uitbetaling is)

Bedrag

Gratis

Afhandeling

Er worden een aantal zaken onderzocht:

 • Je zorgkas vraagt medische informatie op bij je arts of specialist.
 • Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap.
 • Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een controlearts.

Op basis van dit onderzoek wordt een beslissing genomen. Je zorgkas brengt je hiervan per brief of per e-mail op de hoogte. In die brief staat of je er al dan niet recht op hebt en hoeveel je zorgbudget bedraagt. Dit duurt meestal drie of vier maanden, te rekenen vanaf het bezoek aan de controlearts.

Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en je financiële situatie wijzigt, moet je dat melden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be