Zorgwonen

Bij zorgwonen creëer je een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen bij jou kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren, moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid, aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning. De eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

 • In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit).
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt max. een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel max. 2 personen, waarvan minstens 1 persoon 65 jaar of ouder is;
  • ofwel max. 2 personen, waarvan minstens 1 persoon hulpbehoevend is (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen).
 • De hulpbehoevende is:
  • een persoon met een handicap;
  • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering);
  • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Procedure

Als je een zorgwoning wil inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet je dit melden aan het gemeentebestuur. Dit doe je online via het omgevingsloket, ongeacht of je werken aan de woning uitvoert.

Als je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig.

Van zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun adreswijziging melden.

Afhandeling

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreren we je woning als zorgwoning in het bevolkingsregister. De bewoners van de ondergeschikte wooneenheid worden steeds als een afzonderlijk gezin beschouwd. Ze worden wel ingeschreven onder hetzelfde huisnummer als de bewoners/het gezin van de hoofdwoning.

Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, opnieuw gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be