Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA) heeft als doel een deel van het onroerend patrimonium van de gemeente Asse te beheren, in het bijzonder de infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve, toeristische of jeugdactiviteiten of voor ontspanning.

Het AGA promoot de gemeente als sportieve en culturele gemeente, waarbij zij de opdracht heeft om een kwalitatief en kwantitatief hoogstaand aanbod inzake sociale, culturele, vormende, recreatieve en sportieve activiteiten te realiseren.

Het AGA voert haar opdrachten autonoom uit, maar steeds in overeenstemming met het door de gemeente gevoerde beleid en met inachtneming van alle kwalitatieve en kwantitatieve normen, en dit met het oog op een optimale dienstverlening aan de gebruikers en een efficiënt beheer en exploitatie van het toevertrouwde patrimonium.

Het AGA beschikt over twee organen: de raad van bestuur en het directiecomité.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet aan de gemeenteraad of het directiecomité zijn voorbehouden. De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het AGA te verwezenlijken.

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.

Het directiecomité is bevoegd voor:

  • het dagelijks bestuur;
  • de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;
  • de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit volgende personen:

  • Kristof Gaublomme, voorzitter
  • Peter Verbiest
  • Geert Heyvaert
  • Jan De Backer
  • Johan De Rop

De voltallige gemeenteraad vormt de raad van bestuur. Koen Van Elsen is verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Inzage in de notulen

Wil je inzage krijgen in de notulen van de raad van bestuur en het directiecomité? Neem dan contact op met Philippe Van Wichelen, T 02 454 19 90, philippe.vanwichelen@asse.be.

Bijlagen

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be