Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur van Asse streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.asse.be.

Nalevingsstatus

De website www.asse.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Asse kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar info@asse.be.

Het doel van bepaalde links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden omschreven.

Op www.asse.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten de werkingssfeer van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het contentmanagementsysteem (CMS). Dit rapport wordt wekelijks aangemaakt.
  • Integratie screeningstool in het CMS en op asse.be:
    • screening bij ingave van nieuwe content
    • periodieke screening van de website
  • Aanpassing frontend asse.be met een hoog contrast switch knop.

Het gemeentebestuur installeerde de software van ReadSpeaker. ReadSpeaker webReader zet online teksten ogenblikkelijk om in natuurlijke spraak.

Vanaf ieder apparaat wordt met maar één klik op de voorleesknop de tekst op de webpagina voorgelezen en tegelijkertijd opgelicht om meelezen makkelijker te maken.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om naar een audioversie van de inhoud te luisteren terwijl ze de gemarkeerde tekst volgen. Hierdoor wordt de toegankelijkheid verbeterd en geschreven content voor meer mensen (laaggeletterden, mensen met een leer- en/of leesprobleem of een verminderd gezichtsvermogen, ouderen en mensen die een taal leren, onderweg zijn of gewoon liever luisteren dan lezen) beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP. Deze werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Laat dit dan weten aan de dienst Communicatie via mail aan info@asse.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem dan contact op met de gemeente via algemeendirecteur@asse.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be