Aannemen van weddenschappen (wedkantoor, klasse IV)

Een wedkantoor is een permanente inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, waarin weddenschappen worden geëxploiteerd.

Om een wedkantoor te mogen uitbaten of voor het aannemen van weddenschappen, heb je een vergunning F2 nodig. Je moet een advies vragen van de burgemeester (zie bijlage). Het advies wordt gegeven op basis van een omgevingsonderzoek.

Het advies dien je in bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

In een wedkantoor mag je enkel weddenschappen aannemen, behoudens:

  • de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;
  • de verkoop van niet-alcoholische dranken;
  • de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor.

Het wedkantoor mag niet gevestigd worden in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht (tenzij de gemeente dit toestaat). Bovendien mag een wedkantoor niet gevestigd worden binnen 1 kilometer van een ander wedkantoor.

Procedure

Je vraagt een vergunning F2 aan bij de Kansspelcommissie aan de hand van het aanvraagformulier dat je op de website van de Kansspelcommissie terugvindt. Je stuurt dit formulier ondertekend op naar de kansspelcommissie, samen met:

  • Een advies van de burgemeester. Als de kansspelcommissie 2 maanden na de aanvraag geen advies van de gemeente heeft ontvangen, kan de toekenningsprocedure worden verdergezet. De adviesaanvraag moet bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd, samen met het bewijs van de datum van de adviesaanvraag bij de gemeente;
  • een advies van de FOD financiën en de gewestelijke belastingadministratie (niet ouder dan 3 maanden). Daaruit moet blijken dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan;
  • het reglement van de weddenschappen;
  • het convenant dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is;
  • als het wedkantoor gelegen is binnen 1 kilometer van een ander wedkantoor, moet je aan de hand van officiële documenten aantonen dat je al vóór 1 januari 2011 op die locatie weddenschappen aannam.

Vennootschappen dienen hierbij ook de identiteit van alle aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijkregisternummer/ondernemingsnummer) door te geven.

De aanvraag wordt behandeld binnen twee maanden. De Kansspelcommissie deelt de betrokkene haar beslissing mee via een aangetekend schrijven.

Het aanvraagformulier voor het advies kan je, samen met de aanvraag om een convenant af te sluiten, indienen via lokale.economie@asse.be of opsturen t.a.v. Dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse

Bedrag

Een éénmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een Koninklijk Besluit. De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning F2. 

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be