Aanplanten van bomen, hagen en heesters

Plantafstanden (art. 35 van het Veldwetboek)

Hoogstammige bomen dienen op minstens twee meter van de perceelgrens te worden aangeplant.

Andere bomen, heesters en hagen dienen minstens op een halve meter van de perceelgrens worden geplant. Op de perceelgrens is ook mogelijk indien de buur akkoord gaat (best schriftelijk en indien in notariële akte ook afdwingbaar t.a.v. nieuwe eigenaars).

Leibomen kunnen omwille van de beperkte kroonbreedte aanzien worden als een haag en mogen bijgevolg op een halve meter van de perceelgrens worden geplant. Toch raden we aan om deze op een afstand van minstens 1,5 m te planten om het onderhoud te vergemakkelijken en omwille van de hoogte van de bomen (lichthinder).

Overhangende takken (art. 36 van het Veldwetboek)

Men kan de nabuur noodzaken om overhangende takken te snoeien.

Vruchten die vanzelf op het eigendom van de nabuur vallen behoren de nabuur toe.

Degene op wiens eigendom wortels doorschieten mag ze aldaar zelf weghakken. Opgelet voor rechtsmisbruik! Indien een boom afsterft als gevolg van de wortelschade of zelfs omwaait en schade veroorzaakt, kan de schade verhaald worden op de veroorzaker.

Ladderrecht: bij het snoeien van je haag mag je de eigendom van een buur betreden om de haag te snoeien. Indien de eigendom afgesloten is, moet je toestemming vragen en bij weigering mag je betreden, maar via de minst beschadigbare plaats (je bent dan ook verantwoordelijk indien er schade ontstaat).

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be