Advies- en Participatieraad Lokale Economie

De advies- en participatieraad Lokale Economie heeft volgende doelstellingen:

1. Informatie uitwisselen

Bv. middenstanders informeren over een nieuw terrasreglement.
Via gebruik van lokale en regionale media, website, informatieblad, infovergadering.

2. Aftasten en verkennen van standpunten

Bv. standpunten opnemen over de aanleg van een parking.
Via informatief debat, focusgroep, enquête, overlegmoment.

3. Het beleid mee vormgeven en participatie

Bv. gemeenschappelijke opmaak van een horecaplan.
Via overlegmoment of informatief debat.

4. Samen uitvoering geven aan concrete acties (samenwerking)

Bv. Dag van de Klant organiseren.
Via werkgroep 'activiteiten'.

5. Het gemeentebestuur adviseren

Advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over alle zaken die betrekking hebben op de lokale economie in Asse.

Samenstelling

Voorzitter: Stephanie Bos

Ondervoorzitter: Kaat Van Ginderdeuren

Secretaris: Iris Du Bois

Bevoegde ambtenaar: Vanessa De Greef, T 02 454 19 56, lokale.economie@asse.be 

Aansluiten bij de Advies- en Participatieraad Lokale Economie?

WIl je graag aansluiten bij de Advies- en Participatieraad Lokale Economie? Stuur een e-mail naar lokale.economie@asse.be

De bevoegde ambtenaar contacteert je voor het vervolg. 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be