Advies- en Participatieraad Lokale Economie

Een goedwerkende advies- en participatieraad lokale economie (GALEA) is dé plaats waar ondernemers zich kunnen uitspreken over gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn. GALEA neemt op die manier haar signaalfunctie naar het gemeentebestuur op. De leden van de adviesraden kunnen bovendien optreden als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo stromen specifieke noden van de ondernemers snel door naar het gemeentelijk bestuur.

Maar de advies- en participatieraad is niet alleen de plaats bij uitstek om de aandachtspunten van de ondernemers te bespreken, het is bovendien het geschikte forum voor een gemeentebestuur om het economische beleid vooraf te toetsen.

GALEA kan zich uitspreken over tal van onderwerpen die voor haar van belang zijn. Volgende zaken kunnen aan bod komen:

 • Detailhandelsplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen met impact op de lokale handel
 • Ruimtelijk Beleidsplan Gemeente Asse
 • Bespreken en adviseren gemeentelijke acties en projecten
 • Bespreken en adviseren acties handelsverenigingen
 • Gemeentelijke reglementen m.b.t. lokale economie
 • Belangrijke visies rond mobiliteit die impact kunnen hebben op de lokale economie
 • Parkeerbeleid
 • Aangegeven van knelpunten en oplossingen in de gemeente
 • ...

Samenstelling

GALEA-leden

 • Leentje Vanderhasselt
 • Iris Du Bois
 • Kaat Van Ginderdeuren
 • Bjorn Van de Gucht
 • Eric De Pessemier (VOKA)
 • Dirk Broos (UNIZO)
 • Yves Wingels (VWBO)
 • Loïc Ickx
 • Jeroen Lison
 • Vera van de velde
 • Bruno Steenput

Bevoegde ambtenaar: Jeroen Meyhi, T 02 454 19 56, lokale.economie@asse.be 
Bevoegde schepen: Sigrid Goethals, M 0479 33 46 77, sigrid.goethals@asse.be

Voorzitter: Loïc Ickx
Ondervoorzitter: Dirk Broos

Aansluiten bij de Advies- en Participatieraad Lokale Economie?

WIl je graag aansluiten bij de Advies- en Participatieraad Lokale Economie? Stuur een e-mail naar lokale.economie@asse.be

De bevoegde ambtenaar contacteert je voor het vervolg. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be