Asbest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3500 verschillende soorten bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar. Daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 volledig 'asbestveilig' maken.

Wat kan absoluut niet?

Het is bij wet verboden om asbest te breken, te schuren, af te spuiten of er mee te gooien. Het is ook verboden om constructies zoals zonnepanelen of overzetdaken op een dak of gevel uit asbestcement te plaatsen.

Bij vaststelling of klacht worden de werken stil gelegd en wordt een proces verbaal opgemaakt. Meer info op de website van OVAM.

Veilig omgaan met asbest

Is het asbesthoudend materiaal nog in goede staat en eenvoudig te verwijderen, dan kan je dit zelf doen. Asbesthoudend materiaal levert gezondheidsrisico’s op als je het op de verkeerde manier verwijdert. Hou daarom rekening met de volgende tips:

 1. bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat asbestvezels niet wegwaaien;
 2. breek het asbest niet en behandel het zorgvuldig;
 3. maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier) om vezels en stof te vermijden;
 4. gooi asbestmaterialen niet naar beneden;
 5. gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en een wegwerpoverall. Doe deze enkel buiten uit en spoel ook je schoenen buiten af;
 6. zorg als je binnenshuis werkt voor een goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Gebruik geen stofzuiger;
 7. leg asbesthoudend afval steeds apart en meng het nooit met ander bouw- en sloopafval;
 8. laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis;
 9. hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark. Je mag dit enkel verpakt aanbieden. Verpak het in een stevige, doorzichtige folie die je bij een doe-het-zelfzaak kan aankopen. Plak de folie ook stevig dicht, zo kunnen er geen asbesthoudende vezels vrijkomen of zich verspreiden bij het vervoeren.

Ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen asbest kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Daarom is dit verboden. Doe in dergelijke gevallen beroep op een professionele asbestverwijderaar.

Asbest verpakt afvoeren naar het recyclagepark

Na afspraak mag je hechtgebonden asbestcement zelf afvoeren naar het recyclagepark. Opgelet, je mag dit enkel verpakt aanbieden: verpak het in een stevige, doorzichtige folie die je bij een doe-het-zelfzaak kan aankopen. Plak de folie ook stevig dicht, zo kunnen er geen asbesthoudende vezels vrijkomen of zich verspreiden bij het vervoeren.

Ieder Asses gezin kan, na afspraak, jaarlijks 1 m³ asbestafval gratis deponeren in het recyclagepark. Een grotere hoeveelheid afvoeren is betalend.

Ophaling aan huis

Er zijn nog altijd veel daken, vloeren en muren met asbest. Daarom besliste OVAM om tot begin 2026 het grootste deel van de ophaling te subsidiëren. Stel je verbouwing dus niet te lang uit: na deze periode is de kans klein dat je nog subsidies krijgt. Een asbestophaling aanvragen kan via de website van Intradura.

Voor scholen en landbouwers bestaat er ondersteuning in de vorm van subsidies.

Welke materialen komen in aanmerking?

Hechtgebonden asbest in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…) komen sowieso in aanmerking. Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zoals onderdak- en muurplaten, zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

 • Ga naar de website van Intradura en vul het aanvraagformulier in.
 • De asbestcoach neemt contact met je op en plant een huisbezoek.
 • De asbestcoach komt ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak en levert de nodige asbestzakken of regelt een container. Je ontvangt ook een brochure met veiligheidsinstructies en twee pakketten veiligheidskleding om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
 • De asbestcoach legt een ophaaldatum vast en bepaalt waar je de zakken veilig kan aanbieden of waar de container zal worden geplaatst.
 • Op de afgesproken datum neemt een ophaalwagen het asbestafval mee en vervoert het veilig naar een gespecialiseerde verwerker.

Voor dakoppervlakten tot ongeveer 180m² koop je witte asbestzakken aan 30 euro/stuk. Met die gesubsidieerde prijs betaal je de hele dienstverlening van aanvraag tot ophaling en verwerking. Voor grotere oppervlakten kan je een container aan huis aanvragen voor een bedrag van 170 euro, alles inbegrepen.

  prijs/stuk max. aantal inhoud afmetingen
Plaatzak € 30 6 In 1 plaatzak passen maximaal 13 (grote) platen of ca. 30 m² 3,10 x 1,10 x 0,30 m
Kuubzak € 30 6 In 1 kuubzak passen ca. 40 m² asbestleien  1 x 1 x 1,50 m
Container € 170 1 In 1 container passen ca. 104 grote platen of ca. 240 m² 12 m³

Subsidies voor scholen en landbouwers

Voor scholen en landbouwbedrijven bestaat bij de OVAM een aparte subsidieregeling.

Meer info

Website OVAM:

Website Intradura: Astbesthoudende materialen sorteren

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be