Bewijs van Belgische nationaliteit

Met een bewijs van nationaliteit bevestig je dat je Belg bent. Een bewijs van nationaliteit kan opgevraagd worden in het kader van pensioenuitkeringen, financiële instellingen, openbare besturen, ziekenfondsen, …

Voor wie?

  • Voor inwoners met de Belgische nationaliteit die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Asse.
  • Niet-Belgen moeten zich richten tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst.

Procedure

1. Via ons e-loket

2. Online
Via de toepassing 'Mijn dossier'. Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

3. Via e-mail
Stuur een e-mail naar bevolking@asse.be. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer en de reden van je aanvraag.

4. Via de infobalie
Kom langs in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt je document meteen mee naar huis. Vraag je een document aan voor iemand anders? Dit kan enkel op vertoon van volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de persoon in kwestie. 

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail kan je het attest persoonlijk afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. We brengen je op de hoogte als het uittreksel voor je klaar ligt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
  • Bij een aanvraag via het loket krijg je het bewijs meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je het attest voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be