Buitenlandse adoptie

Als je een buitenlands kind hebt geadopteerd, dan verloopt de procedure via de Federale Centrale Autoriteit van FOD Justitie. Zij zijn bevoegd om een buitenlandse adoptie (en de daarbij horende geboorteakte en adoptiebeslissing) te beoordelen.

Procedure

Na erkenning van een buitenlandse adoptie bezorgt de FCA de gegevens aan de bevoegde ambtenaar, waarna deze de Belgische adoptie- en geboorteakte opmaakt op basis van de buitenlandse documenten. Je dient hiervoor geen afspraak te maken bij onze dienst Burgerlijke Stand.

Afhandeling

Je kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister en maakt deel uit van je gezin. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be