College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het vergadert wekelijks op maandagnamiddag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in een gemeente het dagdagelijks leven uitmaken.

Het college van burgemeester en schepenen wordt voorgezeten door de burgemeester en bestaat uit zeven schepenen. Het aantal schepenen staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de gemeente.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen en de uitvoering van de beslissingen die het college treft.

Het college is een collegiaal orgaan, d.w.z. dat de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele college. Ze zijn niet vatbaar voor delegatie, zelfs niet aan een individueel lid van het college. Het college kan wel onder zijn leden een interne werkverdeling doorvoeren die er echter enkel op gericht is de taken van het college te vereenvoudigen. Zij houdt geenszins een overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het college werden toegekend. Evenmin verleent zij aan de betrokken schepen enige persoonlijke macht over de aangelegenheden die hem werden toevertrouwd.

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of schepenen, neem dan contact op het secretariaat, T 02 454 19 72 of secretariaat@asse.be. Spreek je weinig of geen Nederlands? Laat je dan begeleiden door een tolk. Dit kan het gesprek enkel ten goede komen. 

Samenstelling

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be