Commissie tot vaststelling van schade aan teelten

De commissie tot vaststelling van schade aan teelten komt samen zodra er schade optreedt aan landbouwgewassen, veroorzaakt door:

 • weersomstandigheden;
 • gevallen van overmacht;
 • overstromingen;
 • onvermijdelijke ziekten (bv. ten gevolge van weersomstandigheden);

De commissie wordt als volgt samengesteld:

 • de burgemeester of zijn afgevaardigde;
 • een expert-landbouwer aangesteld door het ministerie;
 • minimum 2 expert-landbouwers aangesteld door de burgemeester en de gewestingenieur;
 • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde (controleur der belastingen kantoor Asse);
 • de gewestingenieur van de buitendienst, afdeling ‘Structuur en Investeringen’ van het ALV.

Procedure

 • Eerste vaststelling: zodra de schade vaststelbaar is, komt de schattingscommissie langs. De teelt, de juiste oppervlakte van het geteisterde perceel, de oorzaak van de schade en de datum van teistering worden vastgesteld.
 • Tweede vaststelling: bij het oogsten, om de verkregen opbrengst te ramen na de schade op het perceel.

Afhandeling

Bij de vaststellingen wordt een proces-verbaal opgesteld. Als je getroffen bent, ontvang je hiervan een exemplaar. Dit heb je nodig:

 • voor fiscale doeleinden;
 • bij controle van bijzondere opbrengstverliezen, bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen;
 • voor eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers;
 • voor een eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds;
 • bij behoud quotum (bijvoorbeeld bij tabakteelt).

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be