Cultuurraad

De gemeentelijke Cultuurraad wil een integraal cultuurbeleid bevorderen in het belang van alle inwoners.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;
  • de activiteiten in deze sector coördineren;
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten en instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector;
  • onderzoek verrichten en documentatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van de culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.

Culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad kunnen beroep doen op logistieke ondersteuning en genieten van lagere huurtarieven voor gemeentelijke lokalen.

Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de Cultuurraad. Ook als geïnteresseerde en/of deskundige kan je lid worden van de Cultuurraad.

Je geniet van een heleboel culturele informatie en contacten met andere culturele verenigingen en actoren.

Vijfmaal per jaar vindt een algemene vergadering plaats. Op deze vergaderingen dien je aanwezig te zijn om van de voordelen te kunnen genieten. Na drie niet-verwittigde afwezigheden wordt het lidmaatschap in vraag gesteld.

Samenstelling

Voorzitter: Kurt Callaerts, M 0486 70 07 07, kurt.callaerts@skynet.be 

Secretaris: André De Jonghe, T 02 452 54 50, andre.dejonghe1@telenet.be 

Penningmeester: Albert Vanderslagmolen, T 02 452 56 73, albert.vanderslagmolen@skynet.be 

Bevoegde ambtenaar: Katelijn Ringoot, T 02 456 01 66, cultuurdienst@asse.be 

De volledige samenstelling vind je als bijlage. 

Aansluiten bij de Cultuurraad?

Vul het toetredingsformulier in (voor een vereniging of voor een deskundige / geïnteresseerde) en bezorg het ingevulde formulier aan de bevoegde ambtenaar van de Cultuurraad (Katelijn Ringoot, Gemeentebestuur, dienst Cultuur, Huinegem 4, 1730 Asse.)

In geval van een vereniging stuur je ook de samenstelling van het bestuur en je jaarprogramma door.

Na de eerstvolgende bestuursvergadering van de Cultuurraad verneem je of je / jouw vereniging al dan niet werd aanvaard.

Vervolgens word je verwacht op een eerstkomende algemene vergadering. Tijdens deze algemene vergadering krijg je de mogelijkheid om jezelf of jouw vereniging voor te stellen aan de algemene vergadering van de Cultuurraad.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be