Cultuurraad

Wat is het doel van de Cultuurraad?

De gemeentelijke Cultuurraad wil een integraal cultuurbeleid bevorderen in het belang van alle inwoners.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

 • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;
 • de activiteiten in deze sector coördineren;
 • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten en instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector;
 • onderzoek verrichten en documentatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
 • op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van de culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.

Culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad kunnen beroep doen op logistieke ondersteuning en genieten van lagere huurtarieven voor gemeentelijke lokalen. Reglementen, criteria en prijzen vind je hier.

Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de Cultuurraad. Ook als geïnteresseerde en/of deskundige kan je lid worden van de Cultuurraad.

Je geniet van een heleboel culturele informatie en contacten met andere culturele verenigingen en actoren.

Vijfmaal per jaar vindt een algemene vergadering plaats. Op deze vergaderingen dien je aanwezig te zijn om van de voordelen te kunnen genieten. Na drie niet-verwittigde afwezigheden wordt het lidmaatschap in vraag gesteld.

Samenstelling

Voorzitter: Kurt Callaerts, kurt.callaerts@skynet.be 

Ondervoorzitter: Karen De Smedt, k_desmedt@hotmail.com

Secretaris: André De Jonghe, andre.dejonghe1@telenet.be 

Penningmeester: Albert Vanderslagmolen, albert.vanderslagmolen@skynet.be 

Bevoegde ambtenaar: Katelijn Ringoot, cultuurdienst@asse.be 

De volledige samenstelling vind je als bijlage. 

Aansluiten bij de Cultuurraad?

Wil jij of je vereniging toetreden tot de Cultuurraad? Vul dan het digitale toetredingsformulier hieronder in. Voeg ook volgende informatie toe:

 • Je motivatie: waarom wil je graag lid wil worden van de Cultuurraad?
 • Voor verenigingen:
  • de doelstelling, het aantal leden en/of het bereikte doelpubliek, de samenstelling van het bestuur of de trekkersgroep, evt. de statuten
  • een verslag en/of programma van de culturele werking in de gemeente (tijdschrift, nieuwsbrief, jaarverslag, kalender, …)

Ik wil lid worden van de Cultuurraad

Na de eerstvolgende bestuursvergadering van de Cultuurraad laten we je weten of je aanvraag al dan niet werd aanvaard.

Vervolgens word je verwacht op de eerstvolgende algemene vergadering. Je kan jezelf of jouw vereniging dan voorstellen aan de leden van de algemene vergadering van de Cultuurraad, die het lidmaatschap bekrachtigt.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be