Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) vervangen de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een RUP is dus een juridisch verordenend plan dat wordt gebruikt als toetsingskader voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen.

Check welke plannen van toepassing zijn op jouw perceel

RUP 'Asphaltco'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bollebeek'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bomaco'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2006-05-19

RUP 'Landgoedpark De Pauw' en RUP 'Landgoedpark Haelterman'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-08-27

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase I'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2008-03-07

Op eenvoudig verzoek kan je het plan en/of de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 'Zonevreemde bedrijven Fase I'' (Delgouffe, Garage Joos, Gupafa, L&A, Miers, Missiaen, Moni, Schapenbaan, Van Mulders en Vanderhaegen) opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening, ro@asse.be

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase II'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2010-06-03: 'Deelrup André Motors'

RUP 'Sport en recreatie'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2012-03-08

'Deelrup 10: Waarbeek' werd niet door het bestuur weerhouden voor definitieve vaststelling. Dit plan is door de gemeenteraad uit de procedure gehaald.

RUP 'Van de Velde Beton NV'

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2015-11-16

RUP Den Bol

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-03-26

RUP Kerremans

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-03-26

RUP Breukeleer

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-11-19

RUP Sylvania

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2016-05-23

RUP De Morette

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2021-10-18

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be