Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP 'Asphaltco'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bollebeek'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bomaco'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2006-05-19

RUP 'Landgoedpark De Pauw' en RUP 'Landgoedpark Haelterman'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-08-27

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase I'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2008-03-07
  • Op eenvoudig verzoek kan je het plan en/of de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 'Zonevreemde bedrijven Fase I'' (Delgouffe, Garage Joos, Gupafa, L&A, Miers, Missiaen, Moni, Schapenbaan, Van Mulders en Vanderhaegen) opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening, ro@asse.be

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase II'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2010-06-03: 'Deelrup André Motors'

RUP 'Sport en recreatie'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2012-03-08

'Deelrup 6: Asse-Terheide' en 'deelrup 10: Waarbeek' werden niet door het bestuur weerhouden voor definitieve vaststelling. Deze plannen zijn door de gemeenteraad uit de procedure gehaald.

RUP Den Bol

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-03-26

RUP Kerremans

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-03-26

RUP Breukeleer

Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 2018-11-19

Bijlagen

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be