Hoe worden mijn gegevens verwerkt bij een sollicitatie?

Het bestuur staat garant om de (persoons)gegevens die het verzamelt, te verwerken met de grootste aandacht voor privacy. We streven continu naar verbetering, met als doel een veilige informatieomgeving te creëren.

We doen beroep op iedereen die betrokken is bij het verwerken van (persoons)gegevens om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie én vanuit onze gezamenlijke wil, de verwerking van (persoons)gegevens correct te laten verlopen.

Het beleid wordt door iedereen gevolgd.

De persoonsgegevens die u ons ter kennis geeft via uw CV, worden bewaard volgens de volgende bewaartermijnen:

  • spontane sollicitatie: 6 maand;
  • niet weerhouden en op wervingsreserve: afhankelijk van duur van wervingsreserve (max 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar);
  • niet weerhouden en niet op wervingsreserve: verwijderen na melding niet weerhouden;
  • weerhouden: we bewaren de gegevens samen met uw dossier. Vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst worden de gegevens gearchiveerd waar ze in het archief bewaard blijven.

Hoe we omgaan met persoonsgegevens wordt bij de indiensttreding besproken. Ondertussen verwijzen we naar de privacyverklaring.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be