Jeugdraad

De Jeugdraad is een adviesraad, waar elke jongere tot 30 jaar een stem krijgt. Hij engageert zich om jongeren te laten participeren aan het gemeentebeleid en promoot solidariteit tussen de verschillende groepen jongeren door activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

De doelstellingen van de Jeugdraad zijn:

 • Op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen advies uitbrengen omtrent alle aangelegenheden die de jeugd (0 tot 30 jaar) aanbelangen, en in het bijzonder advies uitbrengen over het meerjarenplan;
 • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
 • Een bestendig contactcentrum zijn tussen de jeugd en de overheid en de interesse voor het gemeentebeleid en de inspraak bij kinderen en jongeren stimuleren;
 • Het aanmoedigen, stimuleren of zelf organiseren van de activiteiten met een opvoedende, culturele of sociale waarde voor kinderen en jongeren van Asse.

De algemene vergadering van de Jeugdraad:

 • heeft de volheid van bevoegdheid en adviseert het meerjarenplan;
 • keurt de jaarrekening en statutenwijzigingen goed;
 • staat in voor het benoemen en afzetten van de leden van het dagelijks bestuur;
 • kan werkgroepen oprichten.

Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad:

 • voert het dagelijks beheer;
 • bereidt de algemene vergaderingen voor en roept ze samen;
 • stelt het jaarverslag op en legt dit voor aan de algemene vergadering;
 • houdt toezicht op de werking en het financieel beleid van de werkgroepen;
 • staat in voor het bijhouden van het archief op de zetel van de Jeugdraad.

Voordelen voor jeugdverenigingen lid van de Jeugdraad

 • Alle jeugdbewegingen die aangesloten zijn bij de Jeugdraad kunnen gebruikmaken van gratis kampvervoer, in ruil voor deelname aan de zwerfvuilopruimacties (elk jaar in het derde weekend van oktober). De verenigingen zorgen zelf voor een verzekering van de inboedel.
 • Alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst: nadars, tafels, stoelen, podiumelementen, … Er is een gemeenschappelijke waarborg betaald aan het gemeentebestuur.
  Via het Cultuurcentrum kan je ook een mobiel podium huren, al dan niet met regietentje. 
 • Alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de uitleendienst van de dienst Jeugd.
 • Aangesloten jeugdverenigingen kunnen gratis vergaderzalen huren via het Cultuurcentrum of jeugdcentrum 't Jass.

Samenstelling

Voorzitter 1: Anna De Wolf, M 0489 32 96 68, annadewolf@gmail.com

Voorzitter 2: Aaron Van Poecke, M 0474 94 18 81, aaron_vanpoecke@hotmail.com

Bevoegde ambtenaar: Celien Van den Meerssche, T 02 452 47 60, jeugd@asse.be 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be