Kansspelen in drankgelegenheden (klasse lll)

Om kansspelen te mogen plaatsen in je horecazaak, moet je bewijzen dat je zaak voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III.

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heb je een vergunning C nodig. Deze vergunning kan je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies (niet bindend) van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III. De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar oud zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen, vul je het aanvraagformulier vergunning klasse C in (het origineel exemplaar, geen kopie). Je stuurt dit formulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, samen met:

  • een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft;
  • de gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen;
  • een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden). Attesten kan je opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be.
  • een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
  • een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).

Je kan de vergunning C ook rechtstreeks via de website van de Kansspelcommissie aanvragen.

Geldig tot

De vergunning is 5 jaar geldig.

Indien je de vergunning wil stopzetten, meld je dit aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be. Gelieven dan ook de originele vergunning en uithangbord terug te sturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

De éénmalige bijdrage die betaald werd, kan niet pro rata temporis teruggevorderd worden.

Bedrag

Er wordt een eenmalige bijdrage aangerekend. Het bedrag hiervan wordt jaarlijkse bepaald in een Koninklijk Besluit. De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be