Landbouwraad

De Landbouwraad is een door de gemeenteraad erkend adviserend orgaan dat als woordvoerder optreedt voor de land- en tuinbouwbelangen. De Landbouwraad kan beraadslagen over alle problemen die op gemeentelijk vlak - hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks - de land- en tuinbouw aanbelangen. De Landbouwraad maakt de resultaten van zijn werkzaamheden alsook de motivatie van zijn adviezen voor verder gevolg over aan het college van burgemeester en schepenen.

De zetel van de Landbouwraad is gevestigd in het gemeentehuis waar de vergaderingen van de raad plaatsvinden. Hij vergadert volgens de noodwendigheden gesteld voor een goede gang van zaken en dit op uitnodiging van de voorzitter.

Samenstelling

Voorzitter: Bart De Baerdemaeker, M 0474 55 09 64, L.V.debaerdemaeker@telenet.be

Bevoegde ambtenaar: Thomas Verheye, T 02 454 19 31, landbouw@asse.be 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be