Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) adviseert het gemeentebestuur rond alles wat te maken heeft met kinderopvang. Er zijn verplichte adviezen, maar de raad kan ook zelf adviezen formuleren wanneer hij dat nodig vindt. Het LOK is opgenomen als werkgroep binnen Huis van het Kind Asse. Daar wordt tijdens de klankbordgroepen gepraat over nieuwe regelgeving, het welzijn van de kinderen, toegankelijkheid, de nood aan kinderopvang en mogelijke oplossingen, Huis van het Kind en nog zoveel meer. Verschillende betrokken doelgroepen zoals kinderdagverblijven, oudercomités, directies van scholen enzovoort treden er in gesprek met elkaar. Op die manier creëren we een netwerk waarbinnen een betere informatiedoorstroming ontstaat. Enkel wanneer er adviezen geformuleerd worden, komt het LOK nog apart samen of wordt een digitaal advies gevraagd aan de leden. 

Zit je kind in de opvang als baby/peuter of als kleuter/lagere schoolkind en wil je graag je mening delen? Je bent van harte welkom!

Samenstelling

Voorzitter: Griet Gillijns, M 0473 25 21 82, griet.gillijns@gmail.com

Secretaris en bevoegde ambtenaar: Dorien Capens, T 02 532 03 09, dorien.capens@asse.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be