Omwisseling buitenlands rijbewijs

Ten gevolge van de coronacrisis kan de aanvraagtermijn van het rijbewijs tijdelijk langer zijn dan hieronder aangegeven.

Heb je door de coronacrisis problemen ondervonden bij het tijdig aanvragen van je rijbewijs, neem dan contact op met onze diensten.

Alle niet-essentiële reizen naar België vanuit landen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijven verboden.

Als je een afspraak wenst, vragen we om alleen te komen met de personen die noodzakelijk zijn voor deze afspraak.

___________________________

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

 • Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie.
 • Rijbewijzen afgeleverd door andere landen.

Voorwaarden

Je moet:

 • in de loop van de laatste 12 maanden minstens 185 dagen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister (de periode van 185 dagen mag onderbroken zijn) OF
 • al minstens 6 maanden ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling OF
 • houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie:

 • Je laat je rijbewijs registreren. Met dit geregistreerde rijbewijs heb je voor een beperkte tijd recht tot sturen. 
 • Voor de vervaldatum moet je je nationaal rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Als je rijbewijs geen einddatum heeft, moet je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs omwisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie:

 • Je bent verplicht om dit rijbewijs om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Je rijbewijs moet erkend zijn. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website Mobilit Belgium (wegverkeer, rijbewijs).
 • Je rijbewijs moet nog geldig zijn.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • 1 recente pasfoto als je nog niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen.
 • Het om te wisselen rijbewijs

Indien van toepassing:

 • Vertaling buitenlands rijbewijs.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2.
 • Kwalificatiekaart.

Bedrag

€ 26,10

Afhandeling

 • Omwisseling Europees rijbewijs: na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie.
 • Omwisseling niet-Europees rijbewijs: er gebeurt eerst een echtheidsonderzoek van het rijbewijs door de politie. Dit onderzoek kan 2 tot 3 maanden duren. Na het onderzoek wordt je door ons verwittigd en kan je het Belgisch rijbewijs komen aanvragen.

Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be