Omwisseling buitenlands rijbewijs

Coronamaatregelen

Er kunnen voorlopig geen afspraken gemaakt worden via onze website. Niet dringende aanvragen stel je best uit naar een latere datum. Voor dringende aanvragen, contacteer ons eerst op het nummer 02 454 19 19.

Je rijgeschiktheidsattest vervalt

Mensen met een aandoening, handicap, letsel of ziekte, of die bepaalde medicijnen nemen, hebben in sommige gevallen een rijgeschiktheidsattest nodig. Als je als bestuurder over een rijgeschiktheidsattest beschikt dat verstrijkt in de periode van de noodmaatregelen, dan blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer tijdelijk gelden. Je moet dan wel binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opnemen met het centrum om een afspraak te maken.

Vakbekwaamheid

Als je bewijs van vakbekwaamheid vervalt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt de geldigheidsduur van het bewijs verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van de cursussen 'nascholing vakbekwaamheid' die door deze verlenging meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen toch in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

___________________________

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

 • Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie.
 • Rijbewijzen afgeleverd door andere landen.

Voorwaarden

Je moet:

 • in de loop van de laatste 12 maanden minstens 185 dagen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister (de periode van 185 dagen mag onderbroken zijn) OF
 • al minstens 6 maanden ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling OF
 • houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie:

 • Je laat je rijbewijs registreren. Met dit geregistreerde rijbewijs heb je voor een beperkte tijd recht tot sturen. 
 • Voor de vervaldatum moet je je nationaal rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Als je rijbewijs geen einddatum heeft, moet je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs omwisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie:

 • Je bent verplicht om dit rijbewijs om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Je rijbewijs moet erkend zijn. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website Mobilit Belgium (wegverkeer, rijbewijs).
 • Je rijbewijs moet nog geldig zijn.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • 1 recente pasfoto als je nog niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen.
 • Het om te wisselen rijbewijs

Indien van toepassing:

 • Vertaling buitenlands rijbewijs.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2.
 • Kwalificatiekaart.

Bedrag

€ 26,10

Afhandeling

 • Omwisseling Europees rijbewijs: na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de snelbalie.
 • Omwisseling niet-Europees rijbewijs: het rijbewijs wordt naar de politie gestuurd voor controle op echtheid. Dit kan twee tot drie maanden duren.

Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be