Speelautomaten (klasse II)

Voor het uitbaten van een speelautomatenhal heb je een vergunning B nodig van de Kansspelcommissie. Als vergunninghouder B kan je aanvullend een vergunning B+ aanvragen om kansspelen via het internet aan te bieden.

De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend de door de koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.

Voorwaarden

De uitbating van een kansspelinrichting klasse II verloopt volgens een convenant dat de gemeente voorafgaandelijk afsluit met de uitbater.

Het convenant bepaalt:

  • de plaats van de kansspelinrichting;
  • de nadere voorwaarden;
  • de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse II;
  • wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Procedure

Je vraagt deze vergunning aan bij de Kansspelcommissie aan de hand van een specifiek formulier. Dit formulier, alle andere vereiste documenten (waaronder een advies van de burgemeester en een convenant afgesloten met het gemeentebestuur en meer toelichting bij de aanvraagprocedure) vindt u op de website van de Kansspelcommissie.

Momenteel bestaat geen mogelijkheid om een vergunning B aan te vragen.

Indien een vrijgekomen vergunning door de Kansspelcommissie wordt gepubliceerd, moet een aanvraag worden ingediend overeenkomstig de bijzondere procedure zoals bepaald bij Koninklijk Besluit (cf. infra bij regelgeving). Bijkomende informatie zal dan ter beschikking worden gesteld.

Het aanvraagformulier voor het advies kan je samen met de aanvraag om een convenant af te sluiten indienen via lokale.economie@asse.be of opsturen t.a.v. Dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse

Bedrag

Voor de houders van een vergunning klasse B, B+ worden de retributies één keer per jaar aangerekend, ongeacht de duur van de uitbating. Het bedrag van de retributies wordt jaarlijks vastgesteld.

Regelgeving

  • Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gewijzigd bij wet van 7 mei 2019
  • Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de wijze van bekendmaking, de aanvraag en de toekenning van een vergunning B voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse II indien een vergunning openvalt

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be