Speelstraat

Het belang van buiten spelen voor de ontwikkeling van een kind is niet te ontkennen: het verbetert de motoriek, stimuleert sociaal gedrag, is positief voor de ontwikkeling en maakt het kind vrolijker. Om het ‘buiten spelen’ te stimuleren, organiseren we in Asse speelstraten in de paas- en zomervakantie.

Een speelstraat is een straat waar spelende kinderen absolute voorrang krijgen. Enkel voertuigen van bewoners hebben er toegang en moeten er stapvoets rijden. Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij dit graag mee stimuleren in, en organiseren voor, jouw buurt? Twijfel dan niet en dien je aanvraag in via onderstaande knop.

Van 1 tot en met 14 april 2024 kan je via onderstaande knop een aanvraag indienen voor een speelstraat in de zomervakantie.

Speelstraat aanvragen

Voorwaarden

 • Van zodra de aanvraag principieel door de verkeerspolitie en het gemeentebestuur goedgekeurd is, moet minimaal twee derde van de bewoners voor akkoord tekenen.
 • De straat mag niet bestemd zijn voor doorgaand verkeer.
 • Het hoofddoel van de aanvraag van een speelstraat is kinderen samen op straat te laten spelen. Niet om minder verkeer in de straat te hebben.
 • Er mogen geen bouw- of andere werken aan de gang zijn in de straat.
 • Er mogen geen winkels of andere zaken onbereikbaar worden.
 • 2/3de van het aantal bewoners in de straat moet akkoord gaan, elk huisnummer telt. De handtekeningen blijven 2 jaar geldig.
 • Er kan een volledige paas- en/of zomervakantie gespeeld worden van 09.00 tot 20.00 uur.
 • Er mag enkel gespeeld worden wanneer alle signalisatie correct werd geplaatst.
 • De 2 verantwoordelijken van de speelstraat (meters en peters) bepalen zelf op welke dagen er kan gespeeld worden.
 • Indien er door omstandigheden (bvb. hevige regen) niet gespeeld wordt, is het niet de bedoeling de straat afgesloten te houden.
 • Gebruikers van een fiets, skateboard, rolschaatsen en/of step zijn toegelaten.
 • Tijdens de speelstraatmomenten mogen er speeltuigen geplaatst worden op de straat, op voorwaarde dat de doorgang van de toegelaten voertuigen vrij blijft (3 meter obstakelvrije ruimte).

Procedure

Iedere aanvraag tot speelstraat wordt besproken en ter advies aan de politie voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag al dan niet goedkeuren.

Vervolgens neemt een medewerker van de dienst Jeugd contact op met de aanvrager van de straat om de nodige handtekeningen te verzamelen. Twee derde van het aantal bewoners in de straat moet akkoord gaan. De handtekeningen blijven 2 jaar geldig. Werden er vorig jaar voldoende handtekeningen verzameld? Dan zijn deze ook nog geldig voor een aanvraag dit jaar.

Na het verzamelen van de handtekeningen, worden er bewonersbrieven bedeeld met de nodige info voor alle bewoners van de straat. In deze brief staan de te volgen richtlijnen, samen met de contactgegevens van de aanvragers van de speelstraat. Zij zijn het aanspreekpunt van de straat, plaatsen de verkeerssignalisatie en zijn contactpersonen voor de bewoners en voor de dienst Jeugd.

Meer info

Dienst Jeugd, Asphaltcosite 20, 1730 AsseĀ 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be