Speelstraat

Het belang van buiten spelen voor de ontwikkeling van een kind is niet te ontkennen: het verbetert de motoriek, stimuleert sociaal gedrag, is positief voor de ontwikkeling en maakt het kind vrolijker.

Om het ‘buiten spelen’ te stimuleren, organiseren we in Asse speelstraten in de paas- en zomervakantie.

Een speelstraat is een straat waar spelende kinderen absolute voorrang krijgen. Enkel voertuigen van bewoners hebben er toegang en moeten er stapvoets rijden.

Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij dit graag mee stimuleren in, en organiseren voor, jouw buurt? Twijfel dan niet en dien je aanvraag online in. Je vindt het inschrijvingsformulier voor de zomervakantie onderaan deze pagina. Inschrijven kan tot en met 31 mei 2023.

Iedere aanvraag tot speelstraat wordt besproken en ter advies aan de politie voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag al dan niet goedkeuren. Een aantal voor de hand liggende voorwaarden zijn: de straat mag niet bestemd zijn voor doorgaand verkeer, er mogen geen bouw- of andere werken aan de gang zijn, er mogen geen winkels of andere zaken onbereikbaar zijn en 2/3 van de inwoners van de straat moet akkoord gaan. De handtekeningen blijven 2 jaar geldig, dus werden er vorig jaar voldoende handtekeningen verzameld, dan zijn deze nog geldig voor een aanvraag dit jaar.

Voorwaarden

  • Er is slechts één speelstraat per buurt of wijk mogelijk.
  • Van zodra de aanvraag principieel door de verkeerspolitie en het gemeentebestuur goedgekeurd is, moet minimaal tweederde van de bewoners voor akkoord tekenen.

Afhandeling

Na goedkeuring van je aanvraag worden twee verantwoordelijken aangeduid die de verkeerssignalisatie plaatsen en als contactpersoon fungeren voor de bewoners en het gemeentebestuur.

Meer info

Dienst Jeugd, Asphaltcosite 20, 1730 AsseĀ 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be