Sterretjesweide

Op de begraafplaats van Asse-centrum richtte het gemeentebestuur een sterretjesweide in. Het is een plaats om levenloos geboren kinderen te herdenken met een sterretje.

De sterretjes worden aangeboden door het gemeentebestuur. De ouder(s) kunnen deze dan laten graveren. De plaatsing op de wand in cortenstaal en het onderhoud van het naamplaatje gebeurt daarna door gemeentebestuur.

Voor wie?

De sterretjesweide is bedoeld voor levenloos geboren kinderen waarvan minstens één ouder:

 • in Asse woont/wonen (m.a.w. ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse)
 • Volgende gelijkgestelden:
  - personen die in de gehuchten 'Bollebeek', 'Bosbeek', 'Brussegem' en 'Mollem' op het grondgebied van de gemeente Merchtem wonen.
  - personen die effectief in de gemeente Asse wonen, maar die krachtens bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Ouder(s) die in Asse woonde(n) en aansluitend voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap zijn/haar intrek heeft/hebben genomen buiten de gemeente:
  - in een instelling of
  - bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad

op voorwaarde dat zijn domicilie daar gevestigd bleef tot op het moment van overlijden.

 • Personen die gedurende de periode van 30 jaar voorafgaand aan hun overlijden, minimum 20 jaar in de gemeente Asse hebben gewoond.

Voorwaarden

Bezorg een aanvraagformulier dat door minstens één van beide ouders werd ingevuld en getekend.

Procedure

 • Via e-mail
  Bezorg het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend via burgerlijkestand@asse.be
 • Via het loket
  Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

De duur voor het behouden van het symbool bedraagt 25 jaar vanaf de datum van aanvraag. Na het verstrijken van deze periode wordt(en) de aanvrager(s) hiervan in kennis gesteld en kan hij/zij gratis een verlenging aanvragen voor een nieuwe periode van 25 jaar. Bij gebrek aan verlenging wordt het sterretje verwijderd. Indien gewenst kan/kunnen de aanvrager(s) bij niet-verlenging het symbool binnen een termijn van 6 maanden ophalen bij de gemeentediensten.

Afspraak maken

Bedrag

Het tarief voor de aankoop van een sterretje bedraagt € 22,21.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be