Trage wegen

Het gemeentebestuur is al geruime tijd actief op het vlak van buurt- en voetwegen.

Vanuit de werkgroep en onder begeleiding van vzw Trage Wegen werd een plan 'Trage Wegen' opgemaakt. Het grondgebied van de gemeente werd opgedeeld en verdeeld over de verenigingen om zo alle trage wegen te inventariseren. De toegankelijke wegen werden in groen aangeduid en de niet-toegankelijke in rood. 

In Asse-centrum kunnen voetgangers en fietsers voortaan gebruik maken van de doorsteek tussen Gildehof en Koensborre. Het gemeentebestuur creëerde een veiligere verbinding tussen Kalkoven en de scholen die gelegen zijn t.h.v. de Koensborre en de Nieuwstraat. Op de manier kan de drukke Nieuwstraat ontweken worden door de schoolgaande jeugd.

De provincie startte een geoloket op met daarin de 'Atlas der Buurtwegen'. Met deze digitale Atlas der Buurtwegen ontdek je welke buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Raadpleeg de Atlas der Buurtwegen digitaal.

Sinds 2010 plaatst het bestuur naambordjes bij de ingewandelde trage wegen. Volgende trage wegen werden reeds benoemd volgens de oorspronkelijk naam uit de Atlas der Buurtwegen:

 • Buurtweg nr. 72: Potteelse weg
 • Voetweg nr. 49: Verleening weg
 • Buurtweg nr. 41: Boegtweg
 • Voetweg nr. 154: Dweerschen Broekkeweg
 • Voetweg nr. 94: Leyde weg
 • Voetweg nr. 97: Budaweg
 • Voetweg nr. 103: Keyerweg
 • Voetweg nr. 37: Vogelezang weg
 • Voetweg nr. 59: Dorpveld weg
 • Voetweg nr. 96: Kleynen Dorpveldweg
 • Voetweg nr. 91: Cravaille weg
 • Voetweg nr. 11: Bosveldweg
 • Voetweg nr. 106: Karteloweg
 • Voetweg nr. 106: Meuleweg
 • Voetweg nr. 73: Walfergemweg
 • Voetweg nr. 19: Kerselaarweg
 • Voetweg nr. 14: Mulweg
 • Voetweg nr. 164: Lantierenhoutweg
 • Voetweg nr. 125: Kapelleweg

Vragen over het openen, verleggen of afschaffen van een buurtweg of voetweg?

1. Via e-mail
Neem contact op met de dienst Mobiliteit via mobiliteit@asse.be

2. Via telefoon
Neem contact op met de dienst Mobiliteit via T 02 454 19 19.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Mobiliteit via T 02 454 19 19.

Meer info

vzw Trage Wegen
T 02 204 09 70
info@tragewegen.be
www.tragewegen.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be