Voorlopig rijbewijs M3 (alle categorieën uitgezonderd cat. B)

Voor wie?

Je kan een voorlopig rijbewijs M3 aanvragen als je je onder vrije begeleiding wil voorbereiden op het praktisch rijexamen voor een van de volgende categorieën: A1 - A2 – A – B+code 96 – BE – C – C1 – CE – C1E – D – D1 – DE – D1E.

Het voorlopig rijbewijs blijft 1 jaar geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.

Je moet minstens 1 maand stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Je mag niet sturen tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag indien je jonger dan 24 jaar bent.

Ben je nog niet geslaagd voor het praktische rijexamen vóór de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verstrijkt?

Lever jouw voorlopig rijbewijs in bij de dienst Rijbewijzen. Je ontvangt vervolgens een stageattest (bijlage 4). Dit attest bewijst dat je houder was van een geldig voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid is verlopen. Het attest heb je nodig wanneer je vervolgens het praktische rijexamen wil afleggen met de rijschool zonder houder te zijn van een nieuw voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de aanvrager:

 • Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.
 • Je bent minimum 18 jaar.

Voorwaarden voor de begeleider(s):

 • Ten minste 6 jaar houder van de categorie waarvoor je begeleider wil zijn.
 • De voorbije drie jaar geen rijverbod hebben gehad.
 • Het voorbije jaar geen begeleider geweest zijn voor een andere kandidaat. Dit verbod geldt niet voor je eigen partner, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, pleegkinderen of die van je partner.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.

Indien van toepassing:

 • Formulier ‘aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ afgeleverd door het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend;
 • Getuigschrift van onderricht afgeleverd door de rijschool;
 • Rijgeschiktheidsattest groep 2 afgeleverd door de arbeidsgeneesheer;
 • Attest van verlies of diefstal afgeleverd door de Politie;
 • 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen indien de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • De begeleiders moeten niet aanwezig zijn maar zij moeten dan wel het aanvraagformulier volledig hebben ingevuld en ondertekend. Je moet wel een kopie van hun identiteitskaart kunnen voorleggen. Opgelet! Als de aanvraag wordt afgedrukt aan het loket (bijvoorbeeld bij het wisselen, schrappen of toevoegen van begeleiders) moeten wel alle begeleiders aanwezig zijn.

Bedrag

 • € 27,35
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Afhandeling

Na 6 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie.

Iemand anders kan je voorlopig rijbewijs afhalen maar enkel met een volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Je moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden na je aanvraag afhalen. Daarna wordt het vernietigd.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be