Voornaam veranderen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen we om enkel te komen met de personen die noodzakelijk zijn voor deze afspraak.

De aanvraagprocedure verloopt via de dienst Burgerlijke Stand.

Voor wie?

 • Belgen, erkende vluchtelingen en staatlozen;
 • Vreemdelingen die een aanvraag voor Belgische nationaliteit indienen en die nog geen officiële voornaam hebben;
 • Transgenders vanaf 12 jaar. 

Voorwaarden

 • Minderjarigen: je ouders gaan akkoord met de verandering van je voornaam / voornamen. 
 • Transgenders: je voornaam is niet in overeenstemming met je innerlijk beleefde genderidentiteit. 

Procedure

Je vult een verklaring in waarin je je nieuwe voornaam / voornamen aanvraagt. 

Maak hiervoor een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • Je geboorteakte als je niet in België geboren bent (indien nodig voorzien van apostille / legalisatie / vertaling naar het Nederlands).
 • Minderjarigen moeten vergezeld worden door al hun wettelijke vertegenwoordigers: ouder(s), voogd(en), ... .

Bedrag

 • Eerste verandering van je voornaam / voornamen: gratis.
 • Vanaf de tweede verandering van je voornaam / voornamen: € 150. 
 • Niet-ontvoogde minderjarigen die een tweede verandering aanvragen in het kader van de transgenderidentieit: € 15.

Afhandeling

Als je aanvraag correct verlopen is, worden je resp. aktes aangepast (geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, geboorteakte van kinderen, ...).

Van zodra je hiervan verwittigd wordt, moet je je identiteitsdocument (en je rijbewijs indien van toepassing) laten aanpassen. Hiervoor dien je een afspraak te maken met de dienst Bevolking. 

Als je kinderen hebt, moeten ook de kids-ID's van je kinderen vernieuwd worden. 

Afspraak maken

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be