Aanvraag parkeerplaats personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap heb je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.

In Asse kan je met deze parkeerkaart gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is. Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer je als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

Opgelet: op Shop&Go-parkeerplaatsen is deze kaart NIET geldig. Er zijn geen uitzonderingen voor houders van een bewonerskaart, zorgverlenerskaart of parkeerkaart voor personen met een handicap.

Personen met een handicap die parkeerproblemen ondervinden in de buurt van hun woning, kunnen een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar mobiliteit@asse.be. Geef volgende gegevens door:

 • je voornaam, naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres;
 • je adresgegevens;
 • een kopie (recto-verso) van je gehandicaptenkaart;
 • een kopie van je rijbewijs;
 • de nummerplaat van je voertuig;
 • de locatie van een garage/carport of voertuigstandplaats, beschikbaar in de onmiddellijke omgeving van de woning.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Mobiliteit, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Geef volgende gegevens door:

 • je voornaam, naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres;
 • je adresgegevens;
 • een kopie (recto-verso) van je gehandicaptenkaart;
 • een kopie van je rijbewijs;
 • de nummerplaat van je voertuig;
 • de locatie van een garage/carport of voertuigstandplaats, beschikbaar in de onmiddellijke omgeving van de woning.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Mobiliteit via T 02 454 19 19. Breng volgende gegevens mee:

 • je voornaam, naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres;
 • je adresgegevens;
 • een kopie (recto-verso) van je gehandicaptenkaart;
 • een kopie van je rijbewijs;
 • de nummerplaat van je voertuig;
 • de locatie van een garage/carport of voertuigstandplaats, beschikbaar in de onmiddellijke omgeving van de woning.

Afhandeling

Na goedkeuring van je aanvraag wordt de parkeerplaats aangelegd. Opgelet: dit is geen privé-parkeerplaats. Alle personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen op deze plaats parkeren.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be