Collecten en tombola's

Collecten of geldinzamelingsacties voor rampen of ongelukken en tombola's voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut' vallen onder de politionele bevoegdheid van de burgemeester. Als je een collecte of tombola wil organiseren, moet je een aanvraag doen.

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. 

3. Via het loket

  • Maak een afspraak met de dienst Lokale Economie via T 02 454 19 19. 
  • Download het aanvraagformulier.
  • Breng het ingevulde aanvraagformulier mee op het moment van je afspraak. 

Afhandeling

Bij collecten of tombola's binnen Asse brengt de dienst Lokale Economie je op de hoogte van de beslissing over je aanvraag.

Uitzonderingen

Opgelet

  • Als de collecte of tombola in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant wordt georganiseerd, moet je toelating vragen aan het 'Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven', T 016 26 70 00.
  • Als de collecte of tombola de provinciegrenzen overschrijdt, moet je toelating vragen aan de 'FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel', T 02 518 20 77.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be