Collecten en tombola's

Wanneer je voor een goed doel geld wilt inzamelen met een collecte of een tombolaverkoop (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), heb je mogelijk een vergunning nodig. Sinds de wetswijziging van 20 juli 2022 is er geen voorafgaande toelating van de gemeente meer nodig wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • georganiseerd door een erkende vereniging;
 • maximum 4 keer per jaar;
 • ten voordele van een sociaal of liefdadig doel;
 • met beperkte inzet en beperkt voordeel van materiële aard.

Een recent Koninklijk Besluit van 23 september 2023 concretiseert wat bedoeld wordt met de beperkte inzet en beperkt voordeel van materiële aard:

 • maximum 5 euro per deelnamebewijs;
 • maximum 1.000 deelbewijzen per tombola;
 • Prijzen alleen in natura met een maximumwaarde van 500 euro.

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

 • Download het aanvraagformulier.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. 

3. Via het loket (enkel op afspraak)

 • Maak een afspraak met de dienst Lokale Economie via T 02 454 19 19. 
 • Download het aanvraagformulier.
 • Breng het ingevulde aanvraagformulier mee op het moment van je afspraak. 

Afhandeling

Bij collecten of tombola's binnen Asse brengt de dienst Lokale Economie je op de hoogte van de beslissing over je aanvraag.

Regelgeving

De organisatie van tombola’s is vastgelegd in de wet van 31 december 1851 op de loterijen.

Maximum 30 % van opbrengsten mag naar uitgaven gaan, minimum 70% van de opbrengsten gaat naar het goede doel.

Uitzonderingen

Opgelet

 • Als de collecte of tombola in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant wordt georganiseerd, moet je toelating vragen aan het 'Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven', T 016 26 70 00.
 • Als de collecte of tombola de provinciegrenzen overschrijdt, moet je toelating vragen aan de 'FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel', T 02 518 20 77.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be