Verkopen voor het goede doel

Menslievende verkopen zijn verkopen of geldinzamelingen voor een goed doel. Ze kunnen plaatsvinden op openbare markten, op de openbare weg, ten huize van de verkoper, op privéterrein, …

Voor wie?

  • Vzw's
  • Instellingen van openbaar nut

Voorwaarden

  • Je vereniging of vzw bestaat al langer dan 2 jaar.
  • Je moet toelating krijgen van het gemeentebestuur voor verkopen binnen de grenzen van de gemeente.
  • Je moet toelating krijgen van de FOD Economie voor verkopen die de grenzen van de gemeente overschrijden.

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. 

3. Via het loket

  • Maak een afspraak met de dienst Lokale Economie via T 02 454 19 19. 
  • Download het aanvraagformulier.
  • Breng het ingevulde aanvraagformulier mee op het moment van je afspraak. 

Opgelet

Als de menslievende verkoop in verschillende gemeenten wordt georganiseerd, moet je toelating vragen aan de 'FOD Economie, dienst Economische Vergunningen, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel', info.saev@economie.fgov.be.

Afhandeling

De dienst Lokale Economie legt je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt je op de hoogte van zijn beslissing.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be