Commerciële verkoop

Iedereen die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen (buiten de openbare markten of kermissen) en buiten de vestiging van de handelaar vraagt de activiteit aan bij de gemeente.

Dit kan gaan over het plaatsen van een permanente constructie, een mobiel kraam of ambulante handel op rondtrekkende wijze. Bij deze laatste verplaatst de handelaar zich regelmatig, met behulp van een voertuig, langs een vooraf bepaald traject met verschillende verkooppunten die telkens tijdelijk worden ingenomen. Denk bijvoorbeeld aan de ijskar of soepboer.

Het is mogelijk om zowel een abonnement als een éénmalige toelating te verkrijgen.

Let op: dit geldt zowel voor de inname van een standplaats op openbaar domein als een inname op privaat domein.

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein of privé-domein moet je een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit.

Indien je alcoholische en/of gegiste dranken serveert, heb je een drankvergunning nodig.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé-adres in de Kruispuntbank Ondernemen vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever’ (de zogenaamde leurkaart).Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie;
 • wanneer je voeding wilt verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen);
 • wanneer je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent;
 • wanneer je gegiste en/of sterke dranken wilt verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van een machtiging ambulante handel als werkgever;
 • een kopie van je eID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan de aanvraag indienen:

 • via brief aan gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse';
 • via e-mail aan lokale.economie@asse.be;
 • online via het digitale aanvraagformulier (zie onderaan).

Bedrag

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be