Familienaam veranderen

Voor wie?

Belgen, erkende vluchtelingen en staatlozen. 

Voorwaarden

Je hebt een grondige reden voor je aanvraag tot verandering.

Procedure

Je dient je aanvraag in bij de FOD Justitie. Welke documenten je hiervoor nodig hebt, vind je op deze website.

Het koninklijk besluit die de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren.

De FOD Justitie stuurt het KB vervolgens binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register. De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving (maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Na de overschrijving word je door het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte gebracht. Je dient daarna een afspraak te maken voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

Bedrag

€ 140

Afhandeling

Na overschrijving is de naamsverandering van kracht.

Als je niet in België geboren werd en als je geboorteakte niet werd overgeschreven in de Belgische registers, dan ga je langs bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats.

Uitzonderingen

Als het gaat over de rechtzetting van een fout, moet de geboorteakte van de moeder / vader / meemoeder worden voorgelegd. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van je geboorteplaats. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be