Negatieve wilsverklaring

Een negatieve wilsverklaring stel je op voor het geval je later niet meer wilsbekwaam zou zijn (Alzheimer, dementie, …).

Je laat hiermee weten dat je later geen levensverlengende behandelingen meer wenst, enkel nog comfortbehandelingen.
Je laat ook weten dat je geen onderzoeken meer wenst tenzij ze je comfort kunnen verbeteren.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, …

Je kan deze zaken vooraf laten vastleggen want de wet op de patiëntenrechten zegt immers dat elke persoon toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook: genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief,… 

Voor wie?

Je stelt de negatieve wilsverklaring op als je wilsbekwaam bent.

Procedure

Je kan het formulier downloaden of afhalen in het gemeentehuis. Vul het in, maak een afspraak met de dienst Sociale zaken en kom persoonlijk langs.

Download het aanvraagformulier voor een negatieve wilsverklaring

Het is levenslang geldig, tenzij je de verklaring herroept.

Bij voorkeur stel je de negatieve wilsverklaring samen met je huisarts op. Zo kan er achteraf geen discussie zijn over je wilsbekwaamheid.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • de ingevulde en ondertekende formulieren ‘negatieve wilsverklaring’ als je dit reeds zelf deed.

Je kan deze formulieren ook verkrijgen bij de dienst Sociale zaken.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

Deze aanvraag wordt niet geregistreerd.

Na het afhandelen van de aanvraag, kan je een LEIFkaart aanvragen. Hierop staan al je wilsverklaringen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be